ระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย โทร. 0 2951 7099

Drinking water systemWater Treatment and waste Water Treatment Plant

ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯเรา www.watersystemthailand.com

 

บริษัท วอเตอร์ ซิสเต็มส์  จำกัด เป็นผู้ผลิต และประกอบการเครื่องกรองน้ำทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นถังเหล็ก,ถังสแตนเลส,ถังไฟเบอร์ และระบบน้ำเสียโดยมีผู้ชำนาญการด้านระบบกรองน้ำทั้งผลิตออกแบบติดตั้งและรับสั่งทำตามแบบระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานราชการและเครื่องกรองตามบ้านตัวอย่างเช่น Softener Filter,Carbon Filter,Sand Filter,Multi-Media Filter,DI Filter,EDI Filter,Revers Osmosis,Clarifier,Waste Water treatment และ ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ บริษัทฯ ยังมีเคมีป้องกันตะกรันและกัดกร่อน,ตะไคร่น้ำ ใน Cooling ,Chiller , Boiler และเคมีในระบบน้ำเสียจำหน่าย งานล้างระบบ Cooling,Chiller,Boiler ด้วยสารเคมี และตรวจสอบคุณภาพหลังการล้าง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ประกอบและจำหน่าย Booster Pump,Transfer Pump ยี่ห้อ Ebara , Grundfos อื่นๆ บริการเดินท่อ UPVC , HDPE , SUS 304 316 , GSP , PVC , STEEL , PPR โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมและได้ใบรับรองการเชื่อม ( Certificate ) 

 

Water Systems Co., Ltd. is a manufacturer and trader of all types of water filters such as steel, stainless steel tanks, fiberglass tanks. And wastewater systems. The expert system and water filtration products. Design, installation, and made by industry, small medium and large, to government agencies and the Internet at home, for example Softener Filter, Carbon Filter, Sand Filter, Multi-Media Filter, DI Filter, EDI Filter, Revers Osmosis,. Clarifier, Waste Water treatment and equipment associated with the water treatment system, the company also has a chemical anti scale and corrosion, algae in Cooling, Chiller, Boiler and chemicals in the water distribution system cleanup, Cooling, Chiller, Boiler with chemicals. After washing, chemical and quality. With regard to safety, the environment, assembly and distribution Booster Pump, Transfer Pump Brand Ebara, Grundfos other service pipe UPVC, HDPE, SUS 304 316, GSP, PVC, STEEL, PPR by a team that has been trained and certified. Welding (Certificate).

งานบริการต่างๆ ของบริษัท


  • รับติดตั้งระบบท่อต่างๆ ตามงานที่ลูกค้ากำหนด และงานเชื่อมทุกชนิด

  • บริการรับล้างคูลลิ่งทั่วประเทศ และจำหน่าย Filling Cooling Tower พร้อมทีมช่างที่มีความชำนาญในการเปลี่ยน อีกทั้งยังมีบริการล้างชิลเลอร์ด้วยเคมี

  • จำหน่ายสารกรองน้ำ เช่น Sand,Carbon,Resin,Birm,Antracite,Membrane RO เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการรับเปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำและเมมเบรน อาร์โอทุกชนิดทั่วประเทศ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำเรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ และเข้าไปตรวจสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  • รับประกอบงาน Booster Pump & Transfer Pump กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานและตามบ้านเรือน เป็นต้น เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยี่ห้อ Ebara,Grundfos เป็นต้น

  • มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับสภาพน้ำ และระบบไฟฟ้าจำหน่าย

  • ออกแบบจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบทำความเย็น Cooling & Chiller System แต่ละยี่ห้อตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก